English

Aktuality

Thumb
Thumb

Pozvánka na konferenci: STRUKTURÁLNÍ NÁSILÍ A ŽENY ZE SEXBYZNYSU

Podrobný program konference >>>

Na konferenci budou diskutována dvě hlavní témata:

          Násilí a nekorektní chování ze strany policie a strážníků vůči marginalizovaným skupinám a možnosti řešení. Na příkladu situace žen ze sexbyznysu ukážeme, k jakým problematickým situacím může v praxi docházet. Dozvíte se, jak podpořit klientka či klientu, který zažil policejní násilí a bezpráví či jaké jsou možnosti spolupráce mezi policí či strážníky, organizacemi, které poskytují sociální služby a lidmi z marginalizovaných skupin.

          Represe ve veřejném prostoru a sociální práce s marginalizovanými skupinami. Vyhlášky zakazující nabízení sexuálních služeb na veřejných prostranstvích a další legislativní normy lze nahlížet jako faktor, který prohlubuje sociální vylučování určitých skupin osob, kterým jsou poskytovány sociální služby. Na příkladu situace sexuálních pracovnic a lidí, kteří užívají drogy, budeme diskutovat o možnostech sociální práce při prevenci sociálního vylučování marginalizovaných skupin.

Řešení problémů, kterým jsou vystaveny marginalizované skupiny ze strany společenských institucí, vyžaduje multidisciplinární přístup. Díky účasti sociálních pracovnic a pracovníků, policie, strážníků, zaměstnanců a zaměstnankyň veřejné správy a v neposlední řadě i lidí, ze skupin, jichž se problémů týká, nabízí konference inspirativní bázi pro hledání řešení zmiňovaných problémů.

Konference je určena pracovníkům a pracovnicím policejních složek a strážníkům, pracovnicím a pracovníkům veřejné správy a organizacím, které pracují se ženami poskytujícími sexuální služby či s oběťmi trestné činnosti.

OBSAH KONFERENCE:
Blok I. – Násilí ze strany policie a strážníků 9:00 – 13:00
V bloku věnovaném násilí a nekorektnímu jednání ze strany policie a strážníků představí ROZKOŠ bez RIZIKA výsledky výzkumu, která na toto téma realizovala mezi sexuálními pracovnicemi. Vystoupí také Jiří Frýbert ze Spolku Ulice Plzeň, který promluví o situaci na místní úrovni či Zuzana Candigliota z LLP, která účastníky a účastnice mimo jiné seznámí s tím, jak se násilí a nekorektnímu jednání ze strany policie a strážníků bránit. O možnostech spolupráce při hledání řešení zkoumaného problému promluví zástupce policie, strážníků a žena ze sexbyznysu.

Oběd 13:00 – 14:00

Blok II. – Represe a veřejný prostor 14:00 – 17:00
Blok věnovaný represi a veřejnému prostoru bude zaměřen na dopady represivních politik do oblasti lidských práv sexuálních pracovnic. Budeme se také zabývat přístupem obcí k veřejnému prostoru a jeho využívání. Dáme prostor zástupcům a zástupkyním neziskového sektoru a samospráv, aby přednesli možnosti soužití v prostorách, které jsou využívány různými skupinami obyvatel (včetně těch, které jsou vnímány jako problémové – uživatelé a uživatelky drog, sexuální pracovnice). Celý blok bude zakončen popisem zón tolerance jako cesty k řešení problémů. V bloku vystoupí Jana Poláková za RR, dále též zástupci a zástupkyně ze strany městských částí nebo neziskového sektoru. Dozvíme se také, jaká je v této oblasti situace v Norsku.

KDY: 16. 6. 2016 od 9:00 do 17:00

KDE: DŮM SVĚTLA, Malého 282/3, 186 00 Praha 8 – Karlín, https://mapy.cz/s/FhNF

JAK SE NA MÍSTO DOSTANETE:
Metro B, C: stanice Florenc
TRAM 3, 8: zastávka Florenc
BUS 133, 135, 175, 207: zastávka Pernerova

Na konferenci je nutné se do 8. 6. přihlásit pomocí formuláře.

Program konference

program konference small

Během dne bude zajištěno menší občerstvení.

V případě dotazů kontaktujte Barboru Pšenicovou: psenicova@rozkosbezrizika.cz, + 420 728 242 002

Konference bude realizována v rámci projektu „Spojme se proti násilí na ženách ze sexbyznysu“. Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

 loga osf ng2

Testování veřejnosti

Jako každý rok, i letos budeme testovat veřejnost na HIV. Navštívíme několik festivalů a testovat se bude i na našich poradenských centrech v…
celý článek

17. prosinec 2017 pod červenými deštníky

Na násilí páchané na ženách a mužích poskytujících sexuální služby jsme v neděli 17. prosince 2017 upozornili happeningem na Palackého náměstí v Praze.…
celý článek

Slavnostní ples k 25. výročí R-R

ROZKOŠ bez RIZIKA uspořádala při příležitosti 25. výročí založení organizace slavnostní ples, který se konal 1. dubna 2017 v KD Domovina pod záštitou…
celý článek