English

Aktuality

Thumb
Thumb

Pod červeným deštníkem proti násilí v sexbyznysu

Na násilí páchané na ženách a mužích poskytujících sexuální služby jsme v neděli 17. prosince upozornili happeningem na Palackého náměstí v Praze. Motivem tohoto setkání byly již tradičně červené deštníky jako symbol ochrany pro sexuální pracovníky. Při diskuzích o násilí se ženy v sexbyznysu často opomíjejí, jde přitom o jednu z nejohroženějších skupin. S nějakou formou násilí se setkalo devět z deseti sexuálních pracovnic. Násilí v prostředí sexbyznysu se věnovala R-R v publikaci Tak tohle ne! vydané v roce 2016.

Sexuální pracovnice jsou přitom vystaveny nejen násilí od zákazníků, ale potýkají se například i s násilím ze strany institucí a represivních složek. Špatné zkušenosti nebo zlehčování svědectví žen ze sexbyznysu navíc vedou k tomu, že mnoho případů násilí nenahlásí, ačkoliv někdy dochází až k ohrožení jejich života. Poskytováním sexuálních služeb se v České republice živí několik tisíc osob, podle odhadů ROZKOŠE bez RIZIKA se jejich počet pohybuje mezi 10-13 tisíci. Zhruba polovinu žen v sexbyznysu přitom tvoří matky samoživitelky. Násilí, kterému jsou vystaveny, tak může mít dopad i na jejich rodiny.

 

Z hlediska legislativy se ale prostituce pohybuje v šedé zóně. Právě na represivní opatření, která zvyšují zranitelnost sexuálních pracovnic a nutí je k práci v nebezpečnějším prostředí, jsme chtěli naším happeningem poukázat. Díky všem, kdo se přišli dozvědět o násilí v sexbyznysu více a kdo s námi vydrželi až do závěrečné chumelenice.

Pochod s červenými deštníky – 17. prosince 2016

Fotografie z pochodu R-R proti násilí na sexuálních pracovnicích. Vycházeli jsme z Karlova náměstí, kde nabízíme klientkám naše sociální poradenství a zdravotní služby,…
celý článek

Konference R-R: Strukturální násilí a ženy ze sexbyznysu

V polovině června 2016 uspořádala R-R konferenci k tématu násilí a nekorektního jednání ze strany policie a strážníků vůči sexuálním pracovnicím. Žádost o…
celý článek

Testování veřejnosti na HIV s Toulavou sanitkou R-R

Během letošních testování veřejnosti jsme odhalili už tři nové případy HIV. Buďte na sebe opatrní, a když si nejste jistí zdravím svého sexuálního…
celý článek