Podporují nás

Co dělat v ohrožení

Mějte na paměti, že nikdo nemá právo vám ubližovat a nutit vás k něčemu, co nechcete. Můžete se však dostat do nepříjemných situací – co se v tomto případě podle zkušeností osvědčuje dělat?

Pokud vás někdo sleduje…

Přejděte silnici, klidně i dvakrát, abyste měla jistotu.

Pokud ano, vydejte se co nejrychleji k nejbližší restauraci, policejní služebně, benzinové pumpě nebo obchodu (zkrátka kamkoli, kde budou nějací lidé).

Zavolejte někomu známému, popište mu situaci.

Zůstaňte pokud možno v klidu a myslete logicky – nepřemýšlejte o tom, co všechno se může stát, ale o tom, co se děje tady a teď.

Předem připravený krizový plán vám dodá jistoty – sestavte si jej.

Nenechejte se paralyzovat strachem.

Nechoďte domů – je bezpečnější jít na veřejné místo než ukázat, kde bydlíte a tím vystavit nebezpečí i své blízké. Pokud si myslíte, že to pomůže, udělejte rozruch, a upoutejte pozornost ostatních.

Pokud je někdo agresivní…

Někdy je lepší obětovat například kabelku a peněženku než zdraví nebo život.

Mluvte tichým hlasem, nezvyšujte jej a snažte se dotyčnému/dotyčným přepadení rozmluvit – jste těhotná, nakažená, čekají na vás v klubu.

Nedovolte, aby vás ovládl strach nebo panika.

Plakejte, i kdybyste to měla hrát.

Pokud jste napadena…

Křičte ze všech sil konkrétní větu (nikoli pomoc, ale POMOC, ON MĚ CHCE ZABÍT) nebo se obracejte pokud možno na konkrétního člověka – „Pane, vy v té červené bundě, pomozte mi!“

Křičte i na násilníka („Jdi pryč!“), případně místo „klasického“ pomoc volejte: HOŘÍ, HOŘÍ (spíše to přiláká pozornost).

Pokud jste ve voze, použijte osobní alarm, klakson nebo světla.

Musíte se rozhodnout!

Musíte se rozhodnout, jakkoli je to těžké – možná bude nutné se podvolit (muži bývají fyzicky silnější než ženy), abyste si zachránila holý život.

Nebojujte s útočníkem, pokud si nejste jistá, že jej přemůžete nebo že vám jde opravdu o život.

Jestliže se rozhodnete podvolit, soustřeďte se na to, že jakmile napadení skončí, ihned vyhledáte pomoc.

Pokud dojde k napadení nebo znásilnění, prosím, nikdy nevyhrožujte větami typu „znám tě“ nebo „vždycky tě poznám“ případně „postarám se, abys za tohle zaplatil“ – mohlo by ho to vyprovokovat ještě k většímu útoku.

Pokud se rozhodnete vzdorovat, abyste utekla, musíte si být jistá, že útočníka dokážete skutečně paralyzovat – do případného útoku musíte jít vší silou a způsobit mu velkou bolest (ohledy stranou!) např. pomocí nějakého předmětu-zbraně (kámen, svazek klíčů) - útočte na nosní přepážku, oči, krk, hrudník a rozkrok.

Pokud vás útočník chytne za krk, nesnažte se mu sundat ruce, ale silně mu zmáčkněte rozkrok, bouchněte ho do ohryzku (na krku) nebo oběma rukama do uší.

Co dělat po napadení?

K napadení nedošlo vaší vinou! Zavolejte někomu, komu věříte.

Dobře zvažte, zda nechcete napadení nahlásit policii nebo místní podpůrné organizaci (jsme tu pro vás a proto, abychom vám pomohli! – diskrétně a zdarma).

Pokuste se zajistit důkazy, i když zatím nejste rozhodnutá věc ohlásit – nekoupejte se, nečistěte zuby, nedávejte oblečení vyprat, i když to bude jakkoli těžké.

Nechte se vyšetřit lékařem, i když nemáte viditelná zranění (je potřeba říci, že se jedná o znásilnění – pokud tuto skutečnost nechcete oznámit policii, pak lékař nemá oznamovací povinnost – ta platí pouze v případě, že je oběť mladší 18 let).

Pokud se rozhodnete událost nahlásit policii nebo ji chcete sdílet na některém z webů, kde si ženy vyměňují tyto zkušenosti, sepište si nejdříve všechny podrobnosti, které si pamatujete o napadení a útočníkovi.

Policii řekněte i zdánlivě nepodstatné podobnosti, jakkoli intimní mohou být.

Ukažte policii všechna, i sebemenší, zranění.

Uvědomte policii i o věcech, na které si vzpomenete postupně a počítejte s tím, že si možná vezme vaše oblečení a bude chtít vidět místo činu.

Ponechte si čas na zotavení se, a dejte sama sobě čas se s napadením vyrovnat.

Zvažte návštěvu ROZKOŠE bez RIZIKA, kde vás vyslechneme a můžete si následně sjednat i schůzku s terapeutkou či zavolání nebo schůzku v krizovém centru či v poradně pro oběti trestné činnosti.

Jak pomoci napadené osobě?

Naslouchejte jí a neodcházejte od ní.

Mluvte o ní o možnosti hlášení útoku.

Pokuste se ji odradit od sprchy/koupele, pokud chce napadení oznámit.

Přesvědčte ji, ať se nechá vyšetřit od lékaře a sepíše podrobný průběh napadení (nabídněte ji pomoc se sepsáním toho, co se stalo).).

Nabídněte možnost volání do R-R, na krizovou linku nebo do poradny, finální rozhodnutí však musí udělat napadená osoba.

Buďte trpěliví a tolerantní, případně si můžete sami zavolat o rady a podporu.

Braňte se násilí

Ať už pracujete v klubu, v bytě, na ulici, nebo jezdíte na eskort, hodí se vědět, na co je dobré si dát pozor. Možná i vy máte nějaké osvědčené tipy, jak se chránit, nebojte se o ně podělit s kolegyněmi. Mějte na paměti, že je výhodné udržovat v práci dobré vztahy, pokud to alespoň trochu jde (vzájemně se informovat s kolegyněmi o nebezpečných či problematických zákaznících a věcech, které přispívají k vaší ochraně).

Níže najdete obecné rady, jak se násilí bránit, a jak mu předcházet. Konkrétnější tipy a rady pro vaši bezpečnost rozpracovené podle způsobu práce (na ulici, v klubu, na privátu...) najdete v naší publikaci S tebou ne! Průvodce bezpečnější prací v sexbyznysu, kterou si může stáhnout na našem webu, nebo vyzvednout v některém z našich center.

Jak se bránit – obecné rady a tipy:

• Nastavte si hranice, buďte obezřetná
• Věřte vaší intuici, pozor na „lásku v práci"
• Kondom vás chrání
• Pozor na alkohol a drogy
• Pozor na násilí v kyberprostoru (internetu apod.)
• Znejte vaše práva...
• Co může být použito proti vám...
• Když se dostanete do potíží...

Nastavte si hranice, buďte obezřetná
• S klientem si předem dohodněte cenu, délku času a druh služby – jinými slovy, předem musíte vy i on vědět, co budete dělat a za jakou odměnu.
• Pamatujte si, že o tom, co budete s klientem dělat, rozhodujete vy, a nikoliv klient! Kupuje si službu, nikoliv vás.
• Buďte obezřetná, pokud vám zákazník nabízí příliš vysokou odměnu za vaše služby.
• Vždy si nechte od zákazníka zaplatit předem. Peníze si schovávejte tak, aby zákazník neviděl, kam je dáváte, a uložte si je jinam, než kde máte ostatní peníze, např. do bot. Pokud to jde, uschovejte si peníze mimo pokoj, kde pracujete, na bezpečné místo (či dle zavedeného systému v podniku – platba recepční apod.). Nenechávejte si platit mobily nebo jinými cennými věcmi, zákazník by vás později mohl obvinit z krádeže. Velmi zvažte, zda chcete poskytovat služby více zákazníkům najednou. Může to pro vás být velké riziko.

Věřte vaší intuici, pozor na „lásku v práci"
• Spoléhejte na svou intuici (šestý smysl, instinkt): Pokud z nějakého důvodu klientovi nedůvěřujete, nezdá se vám, pak s ním nechoďte.
• Klient, který vypadá čistě a elegantně, nemusí nutně být zdravý nebo nebýt nebezpečný.
• Nenavazujte osobní vztahy s klienty, nedávejte klientům své osobní kontakty, neberte si zákazníky domů, nevěřte na „pohádky" o princi na bílém koni.
• Nesdělujte nikomu svoje osobní údaje, soukromé telefonní číslo a podrobnosti ze svého života, jinak se vystavujete riziku nebezpečí vydírání a zneužití.

Pozor na násilí v kyberprostoru (internetu apod.)
• Nedávejte a neposílejte lidem, které osobně neznáte, své osobní údaje, jako je telefonní číslo, adresa apod.
• Nikomu nedávejte svá hesla k e-mailovým účtům, k účtům na sociálních sítích apod. Je také chybou mít je někde napsaná nebo uložená v počítači.
• Mobilní telefon, počítač, tablet i další zařízení je dobré mít zabezpečené heslem.
• Mějte na paměti, že pomocí IP adresy není obtížné vysledovat počítač, který používáte. Lidé si tak mohou například snadno zjistit, kde konkrétně se nacházíte.
• Velmi obezřetná buďte v případech, kdy se připojujete k veřejné síti wi-fi (vypněte sdílení souborů, nedělejte úkony, při kterých musíte zadávat svá hesla).
• Na výhružné e-maily apod. neodpovídejte a raději rovnou kontaktujte policii.

Kondom vás chrání
• Kondom nasazujte vždy sama, nenechte to dělat klienta. Buďte opatrná, jsou klienti, kteří se snaží během sexu kondom sundat nebo roztrhnout. Kontrolujte si průběžně, zda je kondom na svém místě.
• Chraňte se kondomem i se stálými zákazníky – nikdy nevíte, zda se zrovna váš zákazník nenakazil od někoho jiného.
• Buďte profesionální! Ochránit vás mohou i jiné prostředky (např. dentální rouška na orální sex na ženě, ženský kondom). Nezapomínejte na lubrikační gel, který chrání před protržením kondomu.

Pozor na alkohol a drogy
• Pokud se vám zdá, že je klient pod vlivem alkoholu nebo drog, dobře si rozmyslete, jestli mu chcete poskytnout služby (může to podporovat jeho agresivitu).
• Když pracujete, snažte se nepít alkohol a neužívejte drogy. Zvyšujete tak riziko, že ztratíte kontrolu nad situací.
• Nenechejte se zlákat k užívání drog, i kdyby byly zadarmo. Vystavujete se nebezpečí následné manipulace a ohrožení vlastního zdraví nekvalitní dávkou.
• Mějte své pití a přípravu nápoje pod kontrolou. Nepijte z otevřených lahví, které vám v práci nabízí někdo cizí.

Znejte vaše práva
• Nikdy nepodepisujte žádnou smlouvu, pokud nerozumíte všemu, co je tam napsané. Zjistěte si všechny informace o svých právech a povinnostech.
• Buďte si vědoma svých práv, např. máte právo odmítnout zákazníka a dobrovolně odejít z klubu, nikdo vás nesmí urážet a ponižovat, nutit k poskytování služeb.
• Nikdo z personálu nemá právo vás nutit podstupovat „vstupní" rituál (sex s majitelem, provozním apod.) k ověření vašich zkušeností.
• Nikdo nemá právo vás ponižovat, nadávat vám, že pracujete v sexbyznysu (ani policie). V případě, že byste se setkala s nevhodným chováním ze strany policie, máte právo si na postup policie stěžovat. Můžete se nás obrátit, pomůžeme vám s podáním stížnosti.

Co může být použito proti vám...
• Nenoste velké náušnice a náhrdelníky nebo šály. Mohlo by dojít k zachycení či zranění, také mohou být zneužity ke škrcení.
• Pokud používáte speciální pomůcky (např. pouta), dejte si pozor, aby nemohly být použity proti vám.
• Nenoste draze vypadající šperky. Riskujete okradení.
• Noste takovou obuv a oblečení, ve kterém se budete cítit pohodlně a které vám umožní v případě ohrožení utíkat.

Když se dostanete do potíží...
• Pokud vám klient dělá potíže, je agresivní, nebo chce, abyste dělala něco, co dělat nechcete, zůstaňte v klidu a snažte se při nejbližší příležitosti utéct či přivolat pomoc (alarm na pokoji apod.). Důležité je mluvit klidně a nedat najevo, že se ho bojíte.
• Snažte si zapamatovat problematického zákazníka (vzhled, tetování, typ, SPZ auta) a varujte ostatní kolegyně.
• Mějte u sebe něco na obranu – např. sprej, paralyzér, se kterým umíte zacházet. Myslete ale na to, aby se použitá obrana neobrátila proti vám. Dávejte si ho vždy na stejné místo, tak aby byl dobře dostupný do ruky (ne zapadlý v kabelce). Útočníka může zaskočit i použití osobního alarmu, který po vytažení bezpečnostní pojistky začne hlasitě houkat (lze zakoupit na internetu). Alarm je na baterky a může se vybít, je tedy důležité kontrolovat jeho funkčnost. Je třeba se s ním naučit zacházet. S tím vám mohou poradit pracovnice R-R.
• Mějte u sebe nabitý telefon s nastavenou rychlou volbou – vytočení čísla např. na policii 158 nebo evropské číslo tísňového volání 112.
• Máte-li možnost, absolvujte kvalitní kurz sebeobrany, který nabízí i nácvik reálných případů napadení.
• Nebojte se vyhledat pomoc. Můžete se obrátit na nás a mluvit o tom, co jste zažila. Uleví se vám.

Formy násilí

Týká se násilí i vás? Ženy, které vyhledaly pomoc organizace ROZKOŠ bez RIZIKA, měly osobní zkušenost s nejrůznějšími typy násilí. Následující typologie vás nemá vystrašit, ale ukázat, že násilí má více podob a možná se týká i vás. Nikdy ale nezapomeňte, že existuje řada možností jak násilí předcházet a případně se účinně bránit. 

Typologie násilí z pohledu pachatele násilí
a) Násilí ze strany zákazníka
b) Násilí ze strany personálu
c) Násilí ze strany institucí
d) Násilí ze strany konkurence
e) Násilí v osobních vztazích

Typologie dle podstaty násilného činu
a) Fyzické násilí
b) Sexuální násilí
c) Ekonomické násilí
d) Psychické násilí


Typologie násilí z pohledu pachatele násilí

Násilí ze strany zákazníka
• nucení k nechráněnému rizikovému sexuálnímu styku, nucení k rizikovým sexuálním praktikám, které žena odmítá, znásilnění, úmyslné nakažení infekční chorobou, obchod s lidmi
• 83,3 % zákazníků požaduje sex bez kondomu
• zákazníci jsou nejčastěji uváděnými osobami vzhledem ke zkušenosti respondentek s násilným jednáním na pracovišti
„Tady s tím jsem šla na privát, kousek od místa, kde obvykle stojíme. Moc nemluvil, a když mělo dojít na placení, vytáhl pistoli, přiložil mi ji na krk a řekl ‚tiše' s tím svým ruským přízvukem. Bylo jasné, že jestli ceknu, tak opravdu střelí. Pro jistotu mě trochu klepnul hlavní do hlavy, abych nebyla na pochybách. Vysypal mi kabelku, sebral prachy, mobil a klíče, pak vyšel z místnosti a zamknul za sebou. Věděla jsem, že se nikoho nedovolám, a dokud nějaká holka nepůjde na kšeft, tak se odtud nedostanu. Nejvíc jsme se bála, že si to rozmyslí a vrátí se, aby mě dorazil. Zarachotil klíč..., ale byla to Věra, šla se podívat, co se se mnou děje, že se dlouho nevracím" (klientka R-R).

Násilí ze strany personálu
• vstupní rituály, nucení k nechráněnému rizikovému sexuálnímu styku, nucení k rizikovým sexuálním praktikám, které žena odmítá, znásilnění, úmyslné nakažení infekční chorobou, obchod s lidmi
• zkušenosti s násilím ze strany personálu 16,7 % sexuálních pracovnic
„Majitel bývalého klubu, kde jsem pracovala, byl opilec. Pracovala jsem víc na baru, na pokojích jen, když nebyly holky. Musely jsme s ním ale spát všechny. Jemu vždycky hrozně vadilo, když jsem nechtěla – když jsem byla na baru, brala jsem to tak, že jsem jen na baru a s nikým spát nebudu. Jednou jsem byla na baru asi čtyři dny, on na mě pořád naléhal, ale já jsem nechtěla. Když jsem se chystala domů a v baráku nikdo nebyl, praštil mě heverem přímo doprostřed obličeje. Roztříštil mi nos a celou pravou část tváře. Moc si to nepamatuju, ani bolest, jen mokro a teplo pod hlavou. Jemu se udělalo špatně a odešel, pomoc jsem si přivolala sama. Byla jsem s tím tři měsíce v nemocnici, přítel mi zaplatil drahé operace, takže to nejde zas tak poznat, hlavně ne teď v noci, kdy mám na tváři hodně mejkapu. Mám ale půlku obličeje z titanu. Když jsem se do klubu vrátila, znásilnil mě. Pak už mě tam nikdy neviděli. Žalobu jsem nepodala, kdo ví, jaké by kolem toho byly opletačky, a můj táta v té době začal umírat na rakovinu a neměla jsem na nic jiného sílu" (klientka R-R)."

Násilí ze strany institucí (např. policie)
• ponižování, nadávky, pomluvy, falešné obviňování, šikanu, pronásledování, zastrašování, vyhrožování, vydírání, neoprávněné vybírání pokut, neoprávněné odcizení peněz, dokladů a dalších osobních věcí, fyzické napadení, ohrožování zbraní, stigmatizaci, stereotypy Urážky, ponižující chování, nečinnost, neřešení násilí na ženách v sexbyznysu, nespolupráce ze strany instituce, nízké tresty pro pachatele násilí, bezdůvodná zadržení, odvozy žen z místa, kde pracují, vyhrožování odebráním dětí
• ze strany policistů se ženy setkávají se sexuálním násilím. Jedná se zejména o nucení k sexuálnímu styku bez kondomu a zadarmo Strukturální -násilí ze strany policie a dalších institucí
„Přijel vyhlášený policajt, znám ho ze zátahů, které tu městská policie organizuje, hlavně proti nám. Chtěl sex za 400, tak jsem ho hned zkásla. Dojeli jsme až za most, kde začíná chatová osada. Nechtěl mě po sexu pustit z auta, a dokonce na mě vytáhl klepeta [pouta]. Spustila jsem osobní alarm [vytáhne se pojistka a alarm hned začne houkat], ale on mi ho vytrhl a vyhodil ho z okna. Pak vyhodil z auta i mě a musela jsem jít zpátky pěšky, a je to dost daleko. Když jsem o tom vyprávěla holkám, svěřila se mně Elena, že ji tam taky odvezl, držel ji v autě čtyři hodiny a nezaplatil vůbec nic. Jezdí za námi pokaždé jiným autem – je to pořád on, já ho poznám" (klientka R-R).

Násilí ze strany konkurence můžeme dále rozdělit na dvě podkategorie, a to:
• násilí ze strany kolegyň, které jsou hierarchicky na stejné úrovni (tedy případy, kdy jak osoba, která násilí páchá, tak i ta, na níž je pácháno, jsou majitelky nebo majitelé klubu, privátu)
• násilí ze strany kolegyň pracujících ve stejném klubu, privátu, na ulici atd., které mohou, nebo nemusí být na stejné hierarchické úrovni. I zde může docházet k sexuálnímu násilí, jako je např. znásilnění, obchod s lidmi aj.
• většinou se však nejedná o sexuální, ale o fyzické násilí
„Měla jsem privát, kde jsem nabízela erotické masáže a další sexuální služby. Byla jsem dobrá a měla jsem hodně zákazníků. Kolegyně hrozně záviděly, pomlouvaly mě, dávaly si inzeráty, ať ke mně nechodí, že jsem stará a povolená, mám ošklivé tělo apod. Pak mi salon dokonce zapálily. Když jsem odešla z Prahy 6, tak se to zlepšilo, ale stále se setkávám s tím, že mě kolegyně pomlouvají a okoukávají moje praktiky (masáže, hluboký orál apod.) a pak je také nabízí a přebírají mi zákazníky" (klientka R-R).

Násilí v osobních vztazích (přítel, manžel, rodina, kamarádi, blízké osoby)
• znásilnění, nucení k nechráněnému rizikovému sexuálnímu styku, nucení k rizikovým sexuálním praktikám, které žena odmítá, úmyslné nakažení infekční chorobou či obchod s lidmi
• z 34 znásilnění se pouze v 6 případech jednalo o neznámou osobu. Policii byly nahlášeny pouze dva případy z celkového počtu 34 znásilnění
„Přišla do střediska v dost špatném psychickém i fyzickém stavu. Měla veliký monokl, známky po škrcení, modřiny. Hned mezi dveřmi začala vyprávět, že se s nějakým jejím známým opili a on ji pak začal najednou oslovovat Kláro, sprostě jí nadával a začal na ní trhat oblečení – chtěl ji znásilnit" (z praxe pracovnice R-R).

Typologie dle podstaty násilného činu

Sexuální násilí
• Znásilnění
• Slovní sexuální obtěžování/ nátlak
• Nucení k sexu bez ochrany
• Nucení k praktikám, které žena nechce vykonávat
• Nucení k sexu pod pohrůžkou
• Osahávání
„Nikdy se mi nic hrozného nestalo, jeden zákazník ale byl hrubý. Měl strašně velký penis. Chtěla jsem mít celý sex pod kontrolou. Bohužel jsem neměla tak velký kondom a ty standardní mu byly malé. Použila jsem lubrikační gel. Prosila jsem ho, aby to dělal pomalu. Neposlechl. Vrazil ho do mě zezadu tak rychle, že jsem spadla z postele a křičela bolestí" (klientka R-R).

Fyzické násilí
• Bití, kopání
• Vyhození z bytu/domu/jiného prostoru (auta, taxi etc.)
• Ohrožení/zranění zbraní, jinými předměty (nože, hořící cigarety etc.)
• Vražda/zabití
• Zabraňování v pohybu/zavírání/zabraňování návštěv
„Olina si v klubu, kde pracuje, našla manžela. Byl to její stálý zákazník, vracel se za ní. Po čase s ní začal mluvit o tom, že je do ní zamilovaný a že by jí rád pomohl. S prací v sexbyznysu že by mohla skončit, on by ji uživil, nemusela by pracovat vůbec. Nevadila mu ani její tehdy desetiletá dcera. Olina mu uvěřila, odešla z klubu a provdala se za něj. Chvilku bylo vše v pořádku, později ji začal její muž omezovat – například bez něj nesměla ven apod. Postupem času ji i fyzicky napadal. Pak se prý pokaždé omluvil, ale příště to udělal znovu. Olina se vždy snažila zabránit tomu, aby její utrpení viděla dcera. Jednou se ale stalo, že ji její partner zbil opravdu velmi brutálně, kopal ji do břicha (v té době byla navíc Olina těhotná a čekala jeho dítě), nadával jí do kurev, šlapal jí po hrudníku. Po útoku odešel pryč z bytu a dcera Oliny zavolala záchranku a policii. Olina o dítě, které čekala, přišla. V současné době je rozvedená, vrátila se do klubu a žije jen s dcerou" (z praxe pracovnice R-R).

Ekonomické násilí
• Okradení
• Nevyplacení dohodnuté odměny, nucení pracovat zadarmo
• Zabavení výdělku či zabraňování přístupu k výdělku, s tím, že si např. musíte odpracovat pokutu/dluh
• Nucení k tomu, abyste si na sebe vzala půjčku
• Udělování pokut provozovatelem podniku
„Tady s tím jsem šla na privát, kousek od místa, kde obvykle stojíme. Moc nemluvil, a když mělo dojít na placení, vytáhl pistoli, přiložil mi ji na krk a řekl ‚tiše' s tím svým ruským přízvukem. Bylo jasné, že jestli ceknu, tak opravdu střelí. Pro jistotu mě trochu klepnul hlavní do hlavy, abych nebyla na pochybách. Vysypal mi kabelku, sebral prachy, mobil a klíče, pak vyšel z místnosti a zamknul za sebou. Věděla jsem, že se nikoho nedovolám, a dokud nějaká holka nepůjde na kšeft, tak se odtud nedostanu. Nejvíc jsme se bála, že si to rozmyslí a vrátí se, aby mě dorazil. Zarachotil klíč..., ale byla to Věra, šla se podívat, co se se mnou děje, že se dlouho nevracím" (klientka R-R).

Psychické násilí
• Ponižování
• Nadávky
• Vyhrožování, vydírání i prostřednictvím internetu), např. že sdělí rodině, kde pracujete, zveřejní vaše foto etc.
• Nucení k užívání drog, léků, alkoholu
• Kontrola kontaktů s okolím (např. kontrolování mailů, telefonu), jiné podoby pronásledování
„Byly jsme spolu pět roků. Když jsem se ráno vracela z práce, řval na děti a budil je, že se jim domů vrátila kurva... Pravidelně mě mlátil, rozbíjel mi věci... Když jsem utekla na azylák, tak mě pronásledoval, vzal mi malého. Když jsem si přišla domů pro zbytek věcí, tak se mnou praštil o zem, že jsem odpadla" (klientka R-R).

Typologie násilí je převzata z publikace: Sexuální násilí. Proč se nikdo neptá?, z článku "Sexbyznys nerovná se násilí. Přítomnost násilí v sexbyznysu a možnosti jeho eliminace" (str. 181 až 193) od Lucie Šídové, výkonné ředitelky a terapeutky R-R. 

Kde hledat pomoc?

Zde naleznete základní kontakty na služby v jednotlivých krajích, které vám pomůžou v případech prožitého násilí, nebo pokud jste se stala obětí trestné činnosti.

Nebojte se pomoc vyhledat. Platí, že čím dříve pomoc vyhledáte, tím snáze se vám podaří traumatickou zkušenost zpracovat. Podrobnější kontakty a informace můžete získat také prostřednictvím pracovnic R-R.

Tísňové linky

Každý je zná, ale občas je těžké si vzpomenout, proto je vhodné si je nastavit v telefonu na rychlou volbu:
Policie ČR 158 (pomůcka: 8 jako pouta)
Zdravotnická záchranná služba 155 (pomůcka: 5 jako ambulantní vozík, "155 - lékař jede hned") 
Hasičský záchranný sbor ČR 150 (pomůcka: 0 jako oheň)
• Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 (volání je vhodné, když si nemůžete vzpomenout na jinou tísňovou linku, pokud nevíte, kterou záchrannou složku zavolat, nebo když jste cizinec/ka, či v zahraničí).

ROZKOŠ bez RIZIKA (R-R)

Nebojte se nás oslovit s čímkoli, co vás trápí. Naše poradenské a terapeutické služby jsou diskrétní, poskytujeme je zdarma a na přání i anonymně. Nabízíme dborné sociální a terapeutické poradenství, pomoc při odchodu ze sexbyznysu, zdravotnické služby.

  • Můžete navštívit naše poradenská centra v Brně, Č. Budějovicích nebo Praze
  • Terénní týmy R-R – přijedeme za vámi: Tým pracovnic R-R poskytuje poradenství a další služby ženám na jejich pracovištích (např. kluby, byty, venkovní stanoviště). Provozní doba terénních týmů je různá v jednotlivých krajích (od 2 po 8 výjezdů měsíčně). Pokud byste ráda využila poradenských služeb v kraji, kde pracujete, kontaktujte náš tým a domluvte se na schůzce.
  • Terapeutická pomoc R-R - terapeutické sezení je o sdílení, naslouchání a respektování. Terapeutky R-R jsou vázány mlčenlivostí a mají zkušenost s nejrůznějšími problémy žen i mužů pohybujících se v sexbyznysu. Setkání, trvající obvykle 45 minut, může být zcela anonymní, nemusíte sdělit ani své křestní jméno.

Internetová poradna R-R

Pro ženy, které mají zkušenost s prací v sexbyznysu nebo tuto možnost zvažují provozuje ROZKOŠ bez RIZIKA internetovou poradnu. Krédem naší poradny je: "anonymní, odborná, bezplatná a bez předsedků".

Důležité kontakty s celostátní působností

La Strada Česká republika, o. p. s. - sociální služby obchodovaným a vykořisťovaným osobám včetně azylového ubytování
Praha, adresa neveřejná, tel.: 222 717 171, 800 077 77 (druhé číslo zdarma, možnost komunikace i v cizích jazycích)

Projekt Magdala (Arcidiecézní charita Praha) - Sociální, psychologická a právní pomoc obětem domácího násilí a obchodování s lidmi včetně azylového ubytování;
adresa: Londýnská 44, Praha 2, tel.: 251 552 790,
nonstop linka pomoci Magdala: 737 234 078, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Krizové linky (non stop)
DONA linka (Bílý kruh bezpečí) - Odborná psychologická a právní telefonická pomoc obětem domácího násilí
tel.: 251 511 313 (nonstop)

Linka bezpečí - Odborná psychologická a sociální telefonická pomoc dětem a dospívajícím v krizi
tel.: 116 111 (jednotné evropské číslo – volání zdarma)

Právní pomoc
Seznam advokátů/advokátek, kteří nabízejí bezplatně služby zvláště zranitelným obětem (tedy např. obětem sexuálního násilí), najdete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR. Najdete zde i registr poskytovatelů služeb pomoci obětem trestné činnosti.

In IUSTITIA - právní pomoc osobám vystaveným násilí z nenávisti (např. z důvodu barvy pleti, národnosti, sexuální orientace aj.). Pomoc při jednání s policií, zajištění zmocněnce v trestním řízení aj.
Bezplatná poradna pro oběti násilí z nenávisti - Praha – neveřejná adresa (dostupná po dohodě), tel.: 222 984 785, 773 177 636; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Organizace, které pomáhají v případech prožitého násilí v jednotlivých krajích

Praha
Acorus - Odborné psychologické a sociální poradenství pro osoby ohrožené domácím násilím, azylové bydlení s utajenou adresou, Dělnická 12, Praha 7, tel.: 283 892 772, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ROSA - Odborné sociální poradenství pro oběti domácího násilí, azylové bydlení s utajenou adresou
Podolská 25, Praha 4, tel.: 241 432 466, SOS tel: 602 246 102, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
proFem, o. p. s. - Odborné sociální a právní poradenství pro oběti domácího násilí, stalkingu a kyberšikany
Plzeňská 66, Praha 5, linka právní pomoci: tel.: 608 222 277, on-line poradna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Intervenční centrum Praha - Právní, psychologická a sociální krizová pomoc osobám ohroženým domácím násilím
Chelčického 39, Praha 3, tel.: 281 911 883, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bílý kruh bezpečí Odborné právní, psychologické a sociální poradenství obětem a svědkům trestných činů
U Trojice 2, Praha 5, tel.: 257 317 100, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Krizové centrum RIAPS - Komplexní péče, krizová intervence, individuální a skupinová psychoterapie, krizová lůžka aj.
Chelčického 39, Praha 3, tel.: 222 586 768, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
GONA, s. r. o. - Lékařská/gynekologická pomoc a poradenství, sexuologické centrum, péče o oběti sexuálního násilí nebo ponižování; Národní třída 25, Praha 1, tel.: 221 085 288, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Středočeský kraj
Respondeo Intervenční centrum – Centrum pro pomoc obětem - Odborná psychologická a sociální pomoc obětem domácího násilí; adresa: Náměstí Přemyslovců 14, Nymburk, tel.: 775 561 844
Sirotkova 1242 (budova bývalého Telecomu), Mladá Boleslav, tel.: 775 561 881 nebo 775 561 845
Centrum pro pomoc obětem - Podporuje občany, kteří se stali obětí trestného činu (bez ohledu na jeho závažnost). Orientuje klienty v trestním řízení, pomáhá řešit náhradu škody apod.
Na Pustině 1068 (budova „Kolárka"), Kolín, tel.: 776 561 895 nebo 731 588 632
Česká 235 (budova o. s. Povídej), Kutná Hora, tel.: 776 561 895
Povídej - Odborná psychologická a sociální pomoc osobám v krizi
Česká 235/36, Kutná Hora, tel.: 327 511 111, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zařízení sociální intervence Kladno – Intervenční centrum - Odborná sociální, psychologická a právní pomoc osobám ohroženým domácím násilím; adresa: Jana Palacha 1643, Kladno, tel: 312 292 333-5, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
proFem, o. p. s. - Odborné sociální a právní poradenství pro oběti domácího násilí, stalkingu a kyberšikany
Intervenční centrum: Dlouhá 97, Příbram III, tel.: 774 433 034, linka právní pomoci: tel.: 608 222 277, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jihočeský kraj
Bílý kruh bezpečí - Odborné právní, psychologické a sociální poradenství obětem a svědkům trestných činů http://www.bkb.cz
Riegrova 51, České Budějovice, tel.: 387 200 094, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Charita Česká republika - Odborná psychologická a duchovní pomoc pro osoby ohrožené domácím násilím http://www.charita.cz
Kanovnická 11, České Budějovice, tel.: 386 323 016, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Plzeňský kraj
Bílý kruh bezpečí - Odborné právní, psychologické a sociální poradenství obětem a svědkům trestných činů http://www.bkb.cz
Husova 11, Plzeň, tel.: 377 637 695, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Charita Česká republika - Odborná psychologická a duchovní pomoc pro osoby ohrožené domácím násilím http://www.charita.cz
Cukrovarská 16, Plzeň, tel.: 777 167 004, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Karlovarský kraj
Pomoc v nouzi, o. p. s. / Intervenční centrum
Nám. Dr. Milady Horákové 1359/7, Karlovy Vary
tel.: 359 807 001 (+ záznamník 24 hod.), 736 514 095
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Palackého 1562/8, Cheb
tel.: 359 807 001, 736 514 095
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ústecký kraj
Spirála, Centrum krizové intervence
Odborné sociální poradenství pro osoby v krizi, včetně lůžkového oddělení
http://www.spirala-ul.cz
K Chatám 22, Ústí nad Labem – Skorotice, tel.: 475 511 811, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
MOST K NADĚJI - Odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením, krizová linka http://www.mostknadeji.eu
Jilemnického 1929, Most, tel.: 476 701 444, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Liberecký kraj
Bílý kruh bezpečí - Odborné právní, psychologické a sociální poradenství obětem a svědkům trestných činů http://www.bkb.cz
Palachova 7, Liberec 1, tel.: 485 150 707, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p. o. - Odborná psychologická a sociální pomoc obětem domácího násilí http://intervencni-centrum.cipslk.cz
Tanvaldská 269, Liberec 30, tel.: 482 750 890, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec - Odborné psychologické a sociálně-právní poradenství osobám s problémy v mezilidských vztazích http://www.rpliberec.cz
Dvorská 445, Liberec 5, tel.: 485 108 866, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Metyšova 372, Jilemnice, tel.: 731 926 891

Královéhradecký kraj
ADRA – Poradna Hradec Králové - Odborná psychologická a sociálně-právní pomoc obětem násilí a trestné činnosti http://www.adra.cz/projekty/projekty-v-cr/poradna-hradec-kralove
Tř. Eduarda Beneše 575, Hradec Králové 12, tel.: 606 824 104, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Charita Česká republika - Odborná psychologická a duchovní pomoc pro osoby ohrožené domácím násilím http://www.charita.cz
Kotěrova 847, Hradec Králové, tel.: 495 530 033, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
12. Pardubický kraj
Bílý kruh bezpečí - Odborné právní, psychologické a sociální poradenství obětem a svědkům trestných činů http://www.bkb.cz
17. listopadu 237, Pardubice, tel.: 732 923 462, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Intervenční centrum Pardubice - Odborná psychologická, sociální, právní a lékařská pomoc obětem domácího násilí http://www.skp-centrum.cz/rodina-a-deti/intervencni-centrum/
Erno Košťala 980, Pardubice, tel.: 466 260 528, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kraj Vysočina
Bílý kruh bezpečí Odborné právní, psychologické a sociální poradenství obětem a svědkům trestných činů http://www.bkb.cz
Žižkova 13, Jihlava, tel: 606 631 551, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Intervenční Centrum Jihlava
Pod Příkopem 934/4, Jihlava, tel.: 567 215 532, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jihomoravský kraj
Bílý kruh bezpečí - Odborné právní, psychologické a sociální poradenství obětem a svědkům trestných činů http://www.bkb.cz
Slovinská 41, Brno, tel.: 541 218 122, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Persefona - Odborná psychologická, sociální a právní pomoc obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání, znásilnění http://www.persefona.cz
Jiráskova 8, Brno, tel.: 737 834 345, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Spondea - Odborná psychologická a sociální pomoc osobám ohroženým nebo již vystaveným domácímu násilí a nebezpečnému pronásledování http://www.spondea.cz
Sýpka 25, Brno, tel.: 739 078 078, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Za Poštou 110, Veselí nad Moravou, tel.: 518 323 639
Jarošova 26, Znojmo, tel.: 515 224 317
Hustopeče, nemocnice – vedle vrátnice, tel.: 519 441 025
Budova Městského úřadu, Břeclav, tel.: 739 078 078
Krizové centrum psychiatrické kliniky při FN Brno - Lékařská a psychologická pomoc
http://www.fnbrno.cz/nemocnice-bohunice/psychiatricka-klinika/oddeleni/t3225
Jihlavská 20, Brno, tel.: 532 231 111, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Olomoucký kraj
Bílý kruh bezpečí - Odborné právní, psychologické a sociální poradenství obětem a svědkům trestných činů http://www.bkb.cz
Švermova 1, Olomouc, tel.: 585 423 857, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Intervenční centrum Olomouc - Odborné psychologické, sociální a právní poradenství obětem domácího násilí http://ssp-ol.cz/socialni-sluzby/intervencni-centra
Na Vozovce 26, Olomouc, tel.: 585 754 736, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zlínský kraj
Intervenční centrum Zlín Odborná sociální pomoc obětem domácího násilí
U Náhonu 5208, Zlín, tel.: 577 018 265, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Psychocentrum Zlín Komplexní psychiatrické, psychologické a psychoterapeutické služby
www.psychocentrumzlin.cz
Osvoboditelů 91, Zlín, tel.: 577 220 634, 737 038 850, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Moravskoslezský kraj
Bílý kruh bezpečí - Odborné právní, psychologické a sociální poradenství obětem a svědkům trestných činů http://www.bkb.cz
28. října 124, Ostrava, tel.: 597 489 204, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Centrum psychologické pomoci - Odborné sociální poradenství obětem domácího násilí http://www.cepp.cz
Na Bělidle 12, Karviná-Fryštát, tel.: 596 317 575, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Elpis Ostrava, Slezská diakonie - Odborné psychologické, sociální a právní poradenství obětem násilí, týrání a zneužívání http://www.slezskadiakonie.cz/potrebuji-sluzbu/elpis-ostrava-odborne-socialni-poradenstvi
Velká 19, Moravská Ostrava, tel.: 734 645 275, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Náměstí Míru 11, Bruntál, tel.: 595 532 035, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Opletalova 4, Havířov, tel.: 734 862 309, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Frýdecká 136, Třinec, tel.: 558 320 300, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pomoc při práci v zahraničí

Je dobré znát, jak je práce v sexbyznysu právně upravena (vaše práva a povinnosti), a mít důležité kontakty na místní služby (zdravotní, poradenské, právní apod.).
Informace v několika jazycích najdete na: http://www.services4sexworkers.eu
Informační materiály (letáky k HIV, bezpečnosti atd.) pro sexuální pracovnice a pracovníky v 19 jazycích najdete na: http://tampep.eu/CD2/index.html http://www.services4sexworkers.eu
Nezapomeňte, že služeb Internetové poradny R-R můžete využít bez problémů i ze zahraničí. V případě akutních problémů se s námi neváhejte spojit přes telefon.

Stáž R-R u partnerské organizace Pro Sentret

V rámci projektu „S tebou ne! aneb Prevence násilí na ženách v sexbyznysu“ jsme v listopadu 2014 absolvovali krátkou stáž u partnerské organizace Pro Sentret, která pomáhá sexuálním pracovnicím v Oslu a dlouhodobě se zabývá problémem násilí.

Organizace spolupracovala se sociologickým výzkumným ústavem FAFO na vzniku dvou studií o násilí v sexbyznysu v Oslu.

Z krátké ale inspirativní cesty jsme připravili články a fotoreportáž:

20

Další články...

  1. Bez násilí

EasyCookieInfo

« Březen 2018 »
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Audio příběh