English

Aktuality

Thumb
Thumb

Kde se za drogy popravuje aneb Kuala Lumpur 2015

Diskuzní koutek na konferenci. Foto: Hana Malinová

Konferenci oficiálně zahájil v neděli 18. 10. 2015 ministr zdravotnictví Malajsie Dr. S. Subramaniam, což byl podle názorů znalců tamních poměrů velký pokrok a možná i osobní odvaha. Program konference byl natolik bohatý, že se klidně může stát, že o konferenci napíše ještě i někdo jiný a vůbec se neshodneme v tom, o čem ta konference vlastně byla. Nebylo jednoduché si vybrat. Na třech místech probíhal paralelně hlavní program, v odpoledních hodinách k němu přibyly dva workshopy.

A aby toho nebylo málo, ve stejnou dobu měli účastníci a účastnice konference možnost se v neformálním Prostoru pro dialog, který se nacházel v zasklené dvoraně hotelu, nejen této akce zúčastnit, ale i se aktivně zapojit do diskuzí na aktuální témata: Ženy, které berou drogy, Zaměstnávání lidí, kteří berou drogy atd. Dokonce ani v době oběda se člověk nemohl plně oddat kulinářskému zážitku, což řada podávaných jídel skutečně poskytovala, neboť jeho pozornost zaujal malý improvizovaný pochod za dostupnost léčby proti hepatitidě C.boj Ten měl upozornit na blížící se rok 2016, který je Rokem boje proti hepatitidě C, a samozřejmě i na problém, který šíření hepatitidy C v celosvětovém měřítku představuje, zejména v zemích, kde se injekční aplikace drog děje pokoutně a hygienicky závadným způsobem. Takže pokud to všechno shrneme, měl návštěvník či návštěvnice konference skutečně na výběr: na šesti místech si vyslechnout zajímavou přednášku nebo se zúčastnit diskuse, případně si jen tak prohlédnout výstavu plakátů, navštívit některý ze stánků a popovídat si s personálem. Já jsem si nakonec vybrala dvě témata:

          Popravy za drogové trestné činy (to abych lépe porozuměla drogové situaci v zemi, kde se konference pořádala, a tím i celému bloku zemí, v nichž je za drogy trest smrti).

        –  Situace na východní Ukrajině (především na Krymu, který byl zabrán Ruskem).

Situaci v Malajsii představila paní Samini Dsrschni, ředitelka Amnesty International v Malajsii. Nejprve všem ukázala, ve kterých zemích je za drogovou trestnou činnost udělován nejvyšší trest – trest smrti. Jsou to Čína, Indonésie, Irán, Malajsie, Saudská Arábie, Singapur, Srí Lanka, Thajsko, Spojené arabské emiráty, Vietnam. Takže pozor, pokud jedete do těchto turisticky přitažlivých krajin – drogy raději nechte doma. Podle platného trestního zákoníku je totiž v Malajsii obchodníkem s drogami ten, kdo vlastní více jak půl unce heroinu (14 gramů) nebo více jak 7 uncí (196 gramů) marihuany. To zase není tolik. Ale že to v Malajsii myslí s potíráním obchodu s drogami skutečně vážně, o tom podle statistiky vypovídá následující údaj: od roku 1960 bylo za drogový trestný čin oběšeno 441 osob. Způsob uplatňování zákona zvlášť v případě drogové trestné činnosti (i jen za podezření z ní) je pro Evropana skutečně velmi nepředvídatelný:

 • Zadržení bez soudního příkazu (vzetí do vazby trvá 60 dnů, u nás 48 hodin).
 • Mandatorně je udělován trest smrti (u nás je zrušen).
 • Tajné provedení trestu smrti (nástroj manipulace s lidmi).
 • Presumpce viny před nevinou (stačí. že vás někdo udá a je na vás, abyste prokázal/a svou nevinu).

Pak nám paní Samini Dsrschni stručně demonstrovala statistiku drogových trestných činů v Malajsii za rok 2015.

Zaznamenaný počet provedených poprav: ?? (není znám).

Zaznamenané tresty smrti: 128 (z toho 61 za vraždy, 66 za drogovou trestnou činnost, 1x za znásilnění a nepřirozené sexuální aktivity).

Zaznamenaná záměna (komutace): 2 (1x za vraždu a 1x za drogový trestný čin).

Zaznamenané zproštění viny: 5 (4x za vraždu a 1x za drogový trestný čin).

Dnes se v celách smrti nachází 1100 lidí, 70 % z nich za trestné činy související s drogami (drogové trestné činy).

Nakonec se paní Samini Dsrschni podívala na Malajsii z celosvětového hlediska a podala následující informace:

 • Malajsie patří mezi 20 ze 193 států Spojených národů, které vykonávají ve své zemi popravy.
 • Malajsie odmítla návrhy v Universal Periodic Review na zrušení trestu smrti.
 • V současné době malajsijská vláda studuje podklady ke zrušení trestu smrti. Zatím toho nenastudovala dostatečné množství, aby trest smrti ve své zemi zrušila.

Malajsie není sama, kdo bojuje za zrušení trestu smrti, stejnou cestou vykročila i Indie (více na www.lawyerscollective.com). Nicméně zákon se zde doposud nezměnil. Poslední jeho verze z roku 1989 je kompromisem mezi místní situací, kde vládne paranoia z drog, regionálním narkoterorismem (vládnoucí úřednická mafie) a mezinárodní konvencí přijatou v roce 1988.

Výzva z roku 1999 – not entertained no death sentence imposed (bylo to nezáživné, nebyl uložen trest smrti).

Trest smrti se v Indii povinně stanovuje za následné trestné činy, mezi něž patří i držení určitého množství drog velkého objemu (10 kg opia, 1 kg heroinu, 20kg kanabisu).

Novelizace z roku 2011 přinesla zrušení trestu smrti za drogové delikty. Následovalo však doporučení přijaté v roce 2014, a to takové, aby – dle uvážení – zůstala možnost trest smrti uplatňovat. Boj proti trestu smrti tudíž pokračuje, neboť dle indického trestního zákoníku Trest smrti jako možné potrestání drogového deliktu zůstává v platnosti, je v některých případech přiměřený a nelze na něj pohlížet jako na něco nelidského a barbarského.

Jaké jsou vlastně hlavní argumenty pro a proti zrušení trestu smrti za drogové delikty?

Argumenty pro a proti zrušení trestu smrti za drogové delikty

Pro zrušení                                                                                           Pro zachování

Není to „nejzávažnější trestný čin“.                                                Zákonodárný sbor jej takto hodnotí.

Používá se zřídka, pro výjimečné                                                      Drogová kriminalita je mnohem případy vraždy.                                                                                    odpornější než vražda.

Užívání drog nezabíjí a závislost je léčitelná.                                  Osoba užívající drogy byla odsouzena                                                                                                                    k životu „horšímu než smrt“.  

Stanovení množství je svévolné (arbitrární).                                   Indie má stanovené množství drogy                                                                                                                    „vyšší“ než ostatní země.

Jak je to s drogami v nejlidnatější zemi světa – v Číně?

O tom zúčastněným přednášela čínská studentka Yinxi Bl, studující v současné době v Anglii.

Udělení trestu smrti má své specifikum – možnost odkladu. Trest smrti v Číně může být udělen těm kriminálním živlům, kteří spáchali mimořádně ohavný trestný čin. Jestliže okamžité vykonání trestu smrti není považováno za nutné, odložení výkonu trestu o dva roky může být vyneseno spolu s rozsudkem smrti.

Jak to vypadá s drogovými trestnými činy?

Kdo pašuje, nelegálně obchoduje, převáží a vyrábí nelegální drogy (narkotika) a páchá jakýkoliv z těchto činů, bude odsouzen na pevně stanovených 15 let odnětí svobody, k doživotí nebo k trestu smrti a zároveň mu bude zabaven veškerý majetek.

Za jaké množství drogy je udělen nejvyšší trest?

Za ne méně než 1000 gramů opia nebo 50 gramů heroinu nebo metyl benzedrinu nebo za další narkotika ve velkém množství (bez ohledu na čistotu drogy). Dále je udělen tomu, kdo je vůdcem gangu, zaštiťuje pomocí zbraní pašování, nelegální obchod, přepravu a výrobu nelegálních drog, je zapojen do mezinárodního obchodu s drogami.

Oficiální postoje k trestu smrti jsou vstřícné, i když se uznává, že celosvětový vývoj jde jiným směrem.

Zrušit trest smrti je mezinárodním trendem vývoje, Čína je rozvojová země s hlubokými sociálními konflikty, s velmi intenzivní kriminalitou s řadou mimořádně závažných trestných činů. Pro Čínu v současné době není reálné zrušit trest smrti, jen by bylo vhodné počet trestů smrti výrazně snížit.

Mou Xinsheng, představitel čínské vlády

 

Na závěr několik statistik

Počet trestů smrti v Číně:

Před rokem 1997 (než byl schválen zákon o drogách) bylo v Číně provedeno 71 poprav (nebylo přesně specifikováno, za jaké období). V roce 1997 se uskutečnilo 68 poprav, v roce 2011 jich bylo celkem 58 a v roce 2015 to bylo 45 poprav.

Pak následoval emotivní příspěvek z Indonésie, přednesený indonéským bojovníkem za liská práva Ricky Gunawanem. Jeho tématem byl Trest smrti za drogové trestné činy: situace v Indonésii.

Ricky Gunawan vyprávěl příběh svého kamaráda z dětství, který byl popraven za drogový trestný čin, a to tak, že mu posunuli oficiální datum popravy na čas po půlnoci (na další den), aby dostal obvinění ve stejný den, kdy byl popraven. Za syna bojovala jeho matka, sháněla právníky. Měla však smůlu. Na Bali jsou pouze komerční právníci (Bali je turistický ráj a právníci se orientují pouze na koupi a prodej nemovitostí), kteří neznají trestní právo, vezmou si jen peníze a poskytnou ne zrovna účinnou radu – „Poslouchejte policii“. Ricky Gunowan připomněl nedávno proběhnuvší Světový den boje proti trestu smrti (10. prosinec) a přednesl dvě závažná poselství:

 • Kriminalita neskončí ukončením života.
 • Trest smrti nezastaví drogovou kriminalitu.

Druhý blok mého zájmu tvořily příspěvky z východní Ukrajiny, z tzv. Krymského státu.

Příspěvek Uživatelé drog a ozbrojený konflikt: brutální „válka proti drogám“ na východě Ukrajiny přednesli Lily Hide a Pavlo Skala z organizace International HIV/AIDS Alliance na Ukrajině.UK

Východní Ukrajina představuje válečnou zónu, ve které

 • 6800 lidí bylo zabito, včetně 2500 civilistů;
 • 17 000 osob bylo zraněno;
 • 2 500 000 bylo vysídleno ( v rámci i mimo oblast).

Jak vypadá válka proti drogám v oblastech východní Ukrajiny, které nejsou řízeny Ukrajinou?

          Jde o oblast, která je nejvíce zasažena drogami a HIV, jeden z pěti případů HIV byl zachycen právě zde.

          Programy Harm reduction včetně poskytování stříkaček a příslušenství (nádobíčka), substituční terapie a komunitní centra, která měla v regionu až 16 000 klientů včetně více než tisícovky na opioidní substituční terapii (OST).

Pokles počtu pacientů (OST) ve válečných zónách je obrovský: z více než tisícovky jich zůstalo na začátku června 2015 celkem 275.

Užívání drog slouží jako válečná propaganda – uvedu několik výroků:

„V naší mladé republice nejsou ani drogy, ani nemocní lidé.“

„Během dvou dnů (ozbrojenci) všechno zavřeli a drogy zmizely. A také zavřeli všechny bary, kde se naši lidé opíjeli…Na druhý den byl každý střízlivý. Myslím, že je to dobrá věc.“ [Místní občan z oblasti Gorlivka]

A ještě druhá (odvrácená) tvář problému

„Každý druhý klient projektu je zamknutý ve sklepě nebo bit.“ [Sociální pracovník, Makiivka]

Dělali si se mnou, co chtěli. Stříleli na mě 4krát denně. Nebylo to jen špatné fyzické zacházení (bití, neposkytnutí léčby), ale i psychická zátěž: urážky, feťák sem, feťák tam… Byl jsem ve strašném stavu, purpurový (tj. modřiny) po celém těle.“ [OPS klient, který byl 21 dní ve vazbě, Gorlivka]

A výsledek války proti drogám?

„Nikdo se nevzdal drog, zato všechno je nyní mnohem skrytější.“ [Sociální pracovník, Makiivka]

„Najednou se tu objevili noví dealeři, se kterými dosud nikdo nebyl ve styku. Nikdy není ve frontě na drogu (koupení) méně než 10 lidí. Dávky jsou pěkně zabalené v malých bílých balíčcích…“ [Bývalý klient OST, Lugansk]

(Ozbrojenci) „To jsou mí hoši! Byl jsem s nimi ve vězení, střílel jsem s nimi a vyrůstal jsem s nimi. Pokud už neberou drogy, tak tohle je nastartuje, aby brali.“ [Klient programu Harm Reduction, Gorlivka]

„Celá válka proti drogám byla jen taková show.Ozbrojenci si chodí za námi pro služby. Jen ne v uniformách.“ [Sociální pracovník, Lugansk]

Kdo jsou ti, co přežili Válku na východě i „válku proti drogám“?

Pocházejí z té části východní Ukrajiny, jež zůstala pod kontrolou Ukrajiny.

nova pratelstviSpolek ROZKOŠ bez RIZIKA věnoval v roce 2004 ukrajinské organizaci Víra, naděje, láska mobilní ambulanci. Osvědčila se, dnes jezdí po Ukrajině 25 obdobných mobilních ambulancí. Pomáhají včas zachytit a léčit pohlavně přenosné infekce a přispívají ke stabilizaci výskytu HIV/AIDS. Z počátku počet HIV+ zachycených v námi darované pojízdné ambulanci převyšoval roční přírůstek HIV+ v České republice. Postupně se situace zlepšuje. Z původně 169 zachycených HIV pozitivních v Oděse a jejím okolí se roční počet HIV+ snížil na 15 případů. A to je dobře. To je dokonce moc dobře!Malajsie

Hana Malinová

 

 

 

.

Testování veřejnosti

Jako každý rok, i letos budeme testovat veřejnost na HIV. Navštívíme několik festivalů a testovat se bude i na našich poradenských centrech v…
celý článek

17. prosinec 2017 pod červenými deštníky

Na násilí páchané na ženách a mužích poskytujících sexuální služby jsme v neděli 17. prosince 2017 upozornili happeningem na Palackého náměstí v Praze.…
celý článek

Slavnostní ples k 25. výročí R-R

ROZKOŠ bez RIZIKA uspořádala při příležitosti 25. výročí založení organizace slavnostní ples, který se konal 1. dubna 2017 v KD Domovina pod záštitou…
celý článek