English

Knihy

Ze sexbyznysu na trh práce?

Publikace, která je výsledkem stejnojmeného projektu, je rozdělena na tři části. V první z nich se v jednotlivých kapitolách popisuje, jak vypadá legalizace v Německu a Nizozemsku, a je shrnut dosavadní přístup k prostituci v České republice.

Druhá část je spíše procesuální. Sexbyznys je chápán jako svět sám o sobě – kam lidé přicházejí i z něj odcházejí. V první kapitole se snažíme ukázat svět sexbyznysu v poněkud méně obvyklém světle a upozornit i na jeho kladné stránky. Sexuální pracovnice si většinou samy vůbec neuvědomují, že během své práce získaly mnoho zkušeností a dovedností, které zvyšují možnosti jejich uplatnění na trhu práce. V další kapitole jsou rozebírány motivy vstupu do sexbyznysu, jimiž jsou sice nejčastěji peníze, ale jaké mohou být další důvody, proč se žena rozhodne pro jednu z nejnáročnějších profesí? Odchodem ze sexbyznysu se zabýváme v následující kapitole. Ten může být pro ženy velmi obtížný. Je mu v knize věnován největší prostor a součástí jsou příklady exitových programů, které v zahraničí existují. V knize naleznete i praktické rady, jak takový program v organizaci zavést. Závěr této části tvoří příklady pracovního poradenství v organizacích působících na území České republiky: La Strada, Ulice – Agentura sociální práce a ROZKOŠ bez RIZIKA.

V poslední části knihy se dozvíte, co je to sexuální asistence a jak je využívaná v České republice. Součástí je i rozhovor s intimní asistentkou a asistentem. V neposlední řadě publikace obsahuje i příspěvky a zkušenosti žen, které sexbyznys zakusily na vlastní kůži a mohly tak zhodnotit nabyté zkušenosti. Tyto ženy i aktivně vystupovaly na konferencích a workshopech pořádaných v rámci mezinárodního projektu a jejich pohled nám může pomoci dotvořit si názor na problematiku sexbyznysu, která není černobílá.

Velikost: 9.17 mb | Vytvořeno: 2018-05-03 | Staženo: 47x
stáhnout

Pochod s červenými deštníky – 17. prosince 2016

Fotografie z pochodu R-R proti násilí na sexuálních pracovnicích. Vycházeli jsme z Karlova náměstí, kde nabízíme klientkám naše sociální poradenství a zdravotní služby,…
celý článek

Konference R-R: Strukturální násilí a ženy ze sexbyznysu

V polovině června 2016 uspořádala R-R konferenci k tématu násilí a nekorektního jednání ze strany policie a strážníků vůči sexuálním pracovnicím. Žádost o…
celý článek

Testování veřejnosti na HIV s Toulavou sanitkou R-R

Během letošních testování veřejnosti jsme odhalili už tři nové případy HIV. Buďte na sebe opatrní, a když si nejste jistí zdravím svého sexuálního…
celý článek