English

Aktuální projekty

Chraňte se! Braňte se! – Terénní program a prevence rizik v sexbyznysu

Tento projekt zaměřený právě na lokalitu České Velenice navazuje na mnohaleté (1998-2015) zkušenosti R-R v Jihočeském kraji (dále JčK). Projekt je zaměřen na terénní práci, má pouze jednu klíčovou aktivitu a věnuje se cílové skupině osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením – v našem případě ženy ze sexbyznysu.

Perex

Tento projekt zaměřený právě na lokalitu České Velenice navazuje na mnohaleté (1998-2015) zkušenosti R-R v Jihočeském kraji (dále JčK). Projekt je zaměřen na terénní práci, má pouze jednu klíčovou aktivitu a věnuje se cílové skupině osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením – v našem případě ženy ze sexbyznysu.

Logo OPZ barevne

Název projektu:  Chraňte se! Braňte se! – Terénní program a prevence rizik v sexbyznysu

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006163

Období realizace:  1. 3. 2017 – 29. 2. 2020

Projekt je podpořen z OP Zaměstnanost z fondů EU, řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV).

Popis projektu

Klíčová aktivita „Terénní program“

Aktivita je složena z následujících podaktivit:

a) Vyhledávání a kontaktování cílové skupiny prostřednictvím terénní sociální práce v klubech a na privátech

b) Telefonický a online monitoring sexbyznysu s nabídkou dalších návazných služeb

c) Terénní sociální práci

d) Zdravotně edukační činnost, testování na pohlavně přenosné choroby

e) Poradenská a terapeutická činnost

V rámci projektu se budeme zaměřovat též na prevenci násilí na ženách !

Pochod s červenými deštníky – 17. prosince 2016

Fotografie z pochodu R-R proti násilí na sexuálních pracovnicích. Vycházeli jsme z Karlova náměstí, kde nabízíme klientkám naše sociální poradenství a zdravotní služby,…
celý článek

Konference R-R: Strukturální násilí a ženy ze sexbyznysu

V polovině června 2016 uspořádala R-R konferenci k tématu násilí a nekorektního jednání ze strany policie a strážníků vůči sexuálním pracovnicím. Žádost o…
celý článek

Testování veřejnosti na HIV s Toulavou sanitkou R-R

Během letošních testování veřejnosti jsme odhalili už tři nové případy HIV. Buďte na sebe opatrní, a když si nejste jistí zdravím svého sexuálního…
celý článek