English

Aktuální projekty

Bezpečné hranice v sexbyznysu

Tento projekt navazuje na dlouholeté zkušenosti R-R v Brně, kde působí již od roku 1997. V rámci registrovaných sociálních služeb a to odborným poradenstvím a terénní prací napomáhá ženám ze sociálně vyloučených lokalit či ohroženým rizikovým způsobem života nebo dlouhodobě nezaměstnaným v identifikaci těchto rizik, nastavení preventivních opatření a osobních hranic či řešení již vzniklých tíživých životních situací.

Název projektu:  Bezpečné hranice v sexbyznysu

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007806

Období realizace:  1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Projekt je podpořen z OP Zaměstnanost z fondů EU, řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV).

Popis projektu

  1. Terénní programy

 Aktivita je registrovanou sociální službou, pod kterou spadají dílčí služby:

  1. Vyhledávání a kontaktování cílové skupiny prostřednictvím terénní sociální práce v klubech a na privátech, eventuálně na venkovních stanovištích (ulice, silnice, parkoviště)
  2. Telefonický a online monitoring sexbyznysu s nabídkou dalších návazných služeb
  3. Terénní sociální práci
  4. Zdravotně edukační činnost
  1. Odborné sociální poradenství, online poradenství

Aktivita je registrovanou sociální službou a bude probíhat po celou dobu projektu, tedy 36 měsíců – viz příloha 5a.

  1. Odborné sociální poradenství
  2. Zdravotně edukační činnost
  3. Peer aktivity a terapie

Pochod s červenými deštníky – 17. prosince 2016

Fotografie z pochodu R-R proti násilí na sexuálních pracovnicích. Vycházeli jsme z Karlova náměstí, kde nabízíme klientkám naše sociální poradenství a zdravotní služby,…
celý článek

Konference R-R: Strukturální násilí a ženy ze sexbyznysu

V polovině června 2016 uspořádala R-R konferenci k tématu násilí a nekorektního jednání ze strany policie a strážníků vůči sexuálním pracovnicím. Žádost o…
celý článek

Testování veřejnosti na HIV s Toulavou sanitkou R-R

Během letošních testování veřejnosti jsme odhalili už tři nové případy HIV. Buďte na sebe opatrní, a když si nejste jistí zdravím svého sexuálního…
celý článek