Kde hledat pomoc?

Zde naleznete základní kontakty na služby v jednotlivých krajích, které vám pomůžou v případech prožitého násilí, nebo pokud jste se stala obětí trestné činnosti.

Nebojte se pomoc vyhledat. Platí, že čím dříve pomoc vyhledáte, tím snáze se vám podaří traumatickou zkušenost zpracovat. Podrobnější kontakty a informace můžete získat také prostřednictvím pracovnic R-R.

Tísňové linky

Každý je zná, ale občas je těžké si vzpomenout, proto je vhodné si je nastavit v telefonu na rychlou volbu:
Policie ČR 158 (pomůcka: 8 jako pouta)
Zdravotnická záchranná služba 155 (pomůcka: 5 jako ambulantní vozík, "155 - lékař jede hned") 
Hasičský záchranný sbor ČR 150 (pomůcka: 0 jako oheň)
• Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 (volání je vhodné, když si nemůžete vzpomenout na jinou tísňovou linku, pokud nevíte, kterou záchrannou složku zavolat, nebo když jste cizinec/ka, či v zahraničí).

ROZKOŠ bez RIZIKA (R-R)

Nebojte se nás oslovit s čímkoli, co vás trápí. Naše poradenské a terapeutické služby jsou diskrétní, poskytujeme je zdarma a na přání i anonymně. Nabízíme dborné sociální a terapeutické poradenství, pomoc při odchodu ze sexbyznysu, zdravotnické služby.

  • Můžete navštívit naše poradenská centra v Brně, Č. Budějovicích nebo Praze
  • Terénní týmy R-R – přijedeme za vámi: Tým pracovnic R-R poskytuje poradenství a další služby ženám na jejich pracovištích (např. kluby, byty, venkovní stanoviště). Provozní doba terénních týmů je různá v jednotlivých krajích (od 2 po 8 výjezdů měsíčně). Pokud byste ráda využila poradenských služeb v kraji, kde pracujete, kontaktujte náš tým a domluvte se na schůzce.
  • Terapeutická pomoc R-R - terapeutické sezení je o sdílení, naslouchání a respektování. Terapeutky R-R jsou vázány mlčenlivostí a mají zkušenost s nejrůznějšími problémy žen i mužů pohybujících se v sexbyznysu. Setkání, trvající obvykle 45 minut, může být zcela anonymní, nemusíte sdělit ani své křestní jméno.

Internetová poradna R-R

Pro ženy, které mají zkušenost s prací v sexbyznysu nebo tuto možnost zvažují provozuje ROZKOŠ bez RIZIKA internetovou poradnu. Krédem naší poradny je: "anonymní, odborná, bezplatná a bez předsedků".

Důležité kontakty s celostátní působností

La Strada Česká republika, o. p. s. - sociální služby obchodovaným a vykořisťovaným osobám včetně azylového ubytování
Praha, adresa neveřejná, tel.: 222 717 171, 800 077 77 (druhé číslo zdarma, možnost komunikace i v cizích jazycích)

Projekt Magdala (Arcidiecézní charita Praha) - Sociální, psychologická a právní pomoc obětem domácího násilí a obchodování s lidmi včetně azylového ubytování;
adresa: Londýnská 44, Praha 2, tel.: 251 552 790,
nonstop linka pomoci Magdala: 737 234 078, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Krizové linky (non stop)
DONA linka (Bílý kruh bezpečí) - Odborná psychologická a právní telefonická pomoc obětem domácího násilí
tel.: 251 511 313 (nonstop)

Linka bezpečí - Odborná psychologická a sociální telefonická pomoc dětem a dospívajícím v krizi
tel.: 116 111 (jednotné evropské číslo – volání zdarma)

Právní pomoc
Seznam advokátů/advokátek, kteří nabízejí bezplatně služby zvláště zranitelným obětem (tedy např. obětem sexuálního násilí), najdete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR. Najdete zde i registr poskytovatelů služeb pomoci obětem trestné činnosti.

In IUSTITIA - právní pomoc osobám vystaveným násilí z nenávisti (např. z důvodu barvy pleti, národnosti, sexuální orientace aj.). Pomoc při jednání s policií, zajištění zmocněnce v trestním řízení aj.
Bezplatná poradna pro oběti násilí z nenávisti - Praha – neveřejná adresa (dostupná po dohodě), tel.: 222 984 785, 773 177 636; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Organizace, které pomáhají v případech prožitého násilí v jednotlivých krajích

Praha
Acorus - Odborné psychologické a sociální poradenství pro osoby ohrožené domácím násilím, azylové bydlení s utajenou adresou, Dělnická 12, Praha 7, tel.: 283 892 772, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ROSA - Odborné sociální poradenství pro oběti domácího násilí, azylové bydlení s utajenou adresou
Podolská 25, Praha 4, tel.: 241 432 466, SOS tel: 602 246 102, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
proFem, o. p. s. - Odborné sociální a právní poradenství pro oběti domácího násilí, stalkingu a kyberšikany
Plzeňská 66, Praha 5, linka právní pomoci: tel.: 608 222 277, on-line poradna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Intervenční centrum Praha - Právní, psychologická a sociální krizová pomoc osobám ohroženým domácím násilím
Chelčického 39, Praha 3, tel.: 281 911 883, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bílý kruh bezpečí Odborné právní, psychologické a sociální poradenství obětem a svědkům trestných činů
U Trojice 2, Praha 5, tel.: 257 317 100, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Krizové centrum RIAPS - Komplexní péče, krizová intervence, individuální a skupinová psychoterapie, krizová lůžka aj.
Chelčického 39, Praha 3, tel.: 222 586 768, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
GONA, s. r. o. - Lékařská/gynekologická pomoc a poradenství, sexuologické centrum, péče o oběti sexuálního násilí nebo ponižování; Národní třída 25, Praha 1, tel.: 221 085 288, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Středočeský kraj
Respondeo Intervenční centrum – Centrum pro pomoc obětem - Odborná psychologická a sociální pomoc obětem domácího násilí; adresa: Náměstí Přemyslovců 14, Nymburk, tel.: 775 561 844
Sirotkova 1242 (budova bývalého Telecomu), Mladá Boleslav, tel.: 775 561 881 nebo 775 561 845
Centrum pro pomoc obětem - Podporuje občany, kteří se stali obětí trestného činu (bez ohledu na jeho závažnost). Orientuje klienty v trestním řízení, pomáhá řešit náhradu škody apod.
Na Pustině 1068 (budova „Kolárka"), Kolín, tel.: 776 561 895 nebo 731 588 632
Česká 235 (budova o. s. Povídej), Kutná Hora, tel.: 776 561 895
Povídej - Odborná psychologická a sociální pomoc osobám v krizi
Česká 235/36, Kutná Hora, tel.: 327 511 111, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zařízení sociální intervence Kladno – Intervenční centrum - Odborná sociální, psychologická a právní pomoc osobám ohroženým domácím násilím; adresa: Jana Palacha 1643, Kladno, tel: 312 292 333-5, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
proFem, o. p. s. - Odborné sociální a právní poradenství pro oběti domácího násilí, stalkingu a kyberšikany
Intervenční centrum: Dlouhá 97, Příbram III, tel.: 774 433 034, linka právní pomoci: tel.: 608 222 277, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jihočeský kraj
Bílý kruh bezpečí - Odborné právní, psychologické a sociální poradenství obětem a svědkům trestných činů http://www.bkb.cz
Riegrova 51, České Budějovice, tel.: 387 200 094, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Charita Česká republika - Odborná psychologická a duchovní pomoc pro osoby ohrožené domácím násilím http://www.charita.cz
Kanovnická 11, České Budějovice, tel.: 386 323 016, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Plzeňský kraj
Bílý kruh bezpečí - Odborné právní, psychologické a sociální poradenství obětem a svědkům trestných činů http://www.bkb.cz
Husova 11, Plzeň, tel.: 377 637 695, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Charita Česká republika - Odborná psychologická a duchovní pomoc pro osoby ohrožené domácím násilím http://www.charita.cz
Cukrovarská 16, Plzeň, tel.: 777 167 004, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Karlovarský kraj
Pomoc v nouzi, o. p. s. / Intervenční centrum
Nám. Dr. Milady Horákové 1359/7, Karlovy Vary
tel.: 359 807 001 (+ záznamník 24 hod.), 736 514 095
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Palackého 1562/8, Cheb
tel.: 359 807 001, 736 514 095
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ústecký kraj
Spirála, Centrum krizové intervence
Odborné sociální poradenství pro osoby v krizi, včetně lůžkového oddělení
http://www.spirala-ul.cz
K Chatám 22, Ústí nad Labem – Skorotice, tel.: 475 511 811, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
MOST K NADĚJI - Odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením, krizová linka http://www.mostknadeji.eu
Jilemnického 1929, Most, tel.: 476 701 444, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Liberecký kraj
Bílý kruh bezpečí - Odborné právní, psychologické a sociální poradenství obětem a svědkům trestných činů http://www.bkb.cz
Palachova 7, Liberec 1, tel.: 485 150 707, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p. o. - Odborná psychologická a sociální pomoc obětem domácího násilí http://intervencni-centrum.cipslk.cz
Tanvaldská 269, Liberec 30, tel.: 482 750 890, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec - Odborné psychologické a sociálně-právní poradenství osobám s problémy v mezilidských vztazích http://www.rpliberec.cz
Dvorská 445, Liberec 5, tel.: 485 108 866, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Metyšova 372, Jilemnice, tel.: 731 926 891

Královéhradecký kraj
ADRA – Poradna Hradec Králové - Odborná psychologická a sociálně-právní pomoc obětem násilí a trestné činnosti http://www.adra.cz/projekty/projekty-v-cr/poradna-hradec-kralove
Tř. Eduarda Beneše 575, Hradec Králové 12, tel.: 606 824 104, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Charita Česká republika - Odborná psychologická a duchovní pomoc pro osoby ohrožené domácím násilím http://www.charita.cz
Kotěrova 847, Hradec Králové, tel.: 495 530 033, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
12. Pardubický kraj
Bílý kruh bezpečí - Odborné právní, psychologické a sociální poradenství obětem a svědkům trestných činů http://www.bkb.cz
17. listopadu 237, Pardubice, tel.: 732 923 462, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Intervenční centrum Pardubice - Odborná psychologická, sociální, právní a lékařská pomoc obětem domácího násilí http://www.skp-centrum.cz/rodina-a-deti/intervencni-centrum/
Erno Košťala 980, Pardubice, tel.: 466 260 528, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kraj Vysočina
Bílý kruh bezpečí Odborné právní, psychologické a sociální poradenství obětem a svědkům trestných činů http://www.bkb.cz
Žižkova 13, Jihlava, tel: 606 631 551, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Intervenční Centrum Jihlava
Pod Příkopem 934/4, Jihlava, tel.: 567 215 532, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jihomoravský kraj
Bílý kruh bezpečí - Odborné právní, psychologické a sociální poradenství obětem a svědkům trestných činů http://www.bkb.cz
Slovinská 41, Brno, tel.: 541 218 122, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Persefona - Odborná psychologická, sociální a právní pomoc obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání, znásilnění http://www.persefona.cz
Jiráskova 8, Brno, tel.: 737 834 345, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Spondea - Odborná psychologická a sociální pomoc osobám ohroženým nebo již vystaveným domácímu násilí a nebezpečnému pronásledování http://www.spondea.cz
Sýpka 25, Brno, tel.: 739 078 078, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Za Poštou 110, Veselí nad Moravou, tel.: 518 323 639
Jarošova 26, Znojmo, tel.: 515 224 317
Hustopeče, nemocnice – vedle vrátnice, tel.: 519 441 025
Budova Městského úřadu, Břeclav, tel.: 739 078 078
Krizové centrum psychiatrické kliniky při FN Brno - Lékařská a psychologická pomoc
http://www.fnbrno.cz/nemocnice-bohunice/psychiatricka-klinika/oddeleni/t3225
Jihlavská 20, Brno, tel.: 532 231 111, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Olomoucký kraj
Bílý kruh bezpečí - Odborné právní, psychologické a sociální poradenství obětem a svědkům trestných činů http://www.bkb.cz
Švermova 1, Olomouc, tel.: 585 423 857, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Intervenční centrum Olomouc - Odborné psychologické, sociální a právní poradenství obětem domácího násilí http://ssp-ol.cz/socialni-sluzby/intervencni-centra
Na Vozovce 26, Olomouc, tel.: 585 754 736, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zlínský kraj
Intervenční centrum Zlín Odborná sociální pomoc obětem domácího násilí
U Náhonu 5208, Zlín, tel.: 577 018 265, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Psychocentrum Zlín Komplexní psychiatrické, psychologické a psychoterapeutické služby
www.psychocentrumzlin.cz
Osvoboditelů 91, Zlín, tel.: 577 220 634, 737 038 850, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Moravskoslezský kraj
Bílý kruh bezpečí - Odborné právní, psychologické a sociální poradenství obětem a svědkům trestných činů http://www.bkb.cz
28. října 124, Ostrava, tel.: 597 489 204, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Centrum psychologické pomoci - Odborné sociální poradenství obětem domácího násilí http://www.cepp.cz
Na Bělidle 12, Karviná-Fryštát, tel.: 596 317 575, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Elpis Ostrava, Slezská diakonie - Odborné psychologické, sociální a právní poradenství obětem násilí, týrání a zneužívání http://www.slezskadiakonie.cz/potrebuji-sluzbu/elpis-ostrava-odborne-socialni-poradenstvi
Velká 19, Moravská Ostrava, tel.: 734 645 275, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Náměstí Míru 11, Bruntál, tel.: 595 532 035, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Opletalova 4, Havířov, tel.: 734 862 309, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Frýdecká 136, Třinec, tel.: 558 320 300, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pomoc při práci v zahraničí

Je dobré znát, jak je práce v sexbyznysu právně upravena (vaše práva a povinnosti), a mít důležité kontakty na místní služby (zdravotní, poradenské, právní apod.).
Informace v několika jazycích najdete na: http://www.services4sexworkers.eu
Informační materiály (letáky k HIV, bezpečnosti atd.) pro sexuální pracovnice a pracovníky v 19 jazycích najdete na: http://tampep.eu/CD2/index.html http://www.services4sexworkers.eu
Nezapomeňte, že služeb Internetové poradny R-R můžete využít bez problémů i ze zahraničí. V případě akutních problémů se s námi neváhejte spojit přes telefon.

« Duben 2018 »
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Audio příběh